#TUPEUX
#TUPEUXPAS

Op de vlakte zijn verboden

Het volgende is verboden in en rond LaSemo

De VZW LaSemo besteedt veel zorg aan de volledigheid, juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Het kan echter niet worden uitgesloten dat in de gepubliceerde informatie fouten voorkomen. Indien nodig zal LaSemo VZW alles in het werk stellen om de genoemde fouten te corrigeren. De VZW LaSemo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de op de site ter beschikking gestelde informatie.
De inhoud van de website (inclusief links) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. De VZW LaSemo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking van de site, tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of enige andere vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.
Deze site kan links bevatten naar sites of webpagina's van derden. De VZW LaSemo kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of pagina's, noch voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan.

Bij geschillen kunt u contact opnemen met het onlineplatform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie: ec.europa.eu/consumers/odr/

Persoonsgegevens en privacy

Iedereen die zich op de vlakte of op een van de campings van de organisatie bevindt, verbindt zich ertoe de bevelen en verzoeken van de organisatie op te volgen.

Voorts stemt zij in met de verspreiding door de organisatie en elke door haar gemachtigde natuurlijke of rechtspersoon, via alle fysieke of digitale media en voor elk doel, van elke afbeelding, foto, video of andere reproductie die door de organisatie, haar vertegenwoordigers of door haar gemachtigde personen is gemaakt. Op schriftelijk verzoek aan de organisatie zal de betrokken afbeelding echter binnen een redelijke termijn worden verwijderd.

De organisatie behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen personen op de vlakte van LaSemo of op de campings die onvoldoende toegang hebben.

Door het betreden van het terrein of de camping van LaSemo verbindt iedereen zich ertoe de geest van het terrein, de infrastructuur, het park, de uitrusting, de decoratie en elk ander element dat al dan niet verband houdt met de organisatie van LaSemo te respecteren. Elke schade of gevolgen van schade veroorzaakt door een festivalganger zullen in rekening worden gebracht.

De organisatie behoudt zich het recht voor om iedereen die het reglement of de geest van het evenement niet respecteert definitief uit te sluiten. De uitgesloten persoon kan geen schadevergoeding eisen.

Wil je op de hoogte blijven
van al het LaSemo nieuws?

WE ZIJN OVERAL! DUS VOLG ONS…