Cultureel project

Een familie- en openbaar aanbod

Bij LaSemo zijn alle leeftijden welkom! Wij bieden een gevarieerd programma, aangepast aan zowel jongeren als het grote publiek. Onze artistieke voorstellen zijn gevarieerd en toegankelijk voor iedereen: kinderen, hun ouders en volwassenen zonder kinderen. Er is voor elk wat wils, ongeacht de leeftijd.

Democratisering en toegankelijkheid

Onze cultuur is toegankelijk voor iedereen en we besteden speciale aandacht aan mensen die ver van de cultuur af staan. We hebben vier hoofdlijnen om cultuur toegankelijk te maken: artikel 27 met kaartjes tegen 5 euro per dag, voorzieningen en infrastructuren die zijn aangepast voor mensen met een handicap, voorzieningen en prijzen die zijn aangepast voor gezinnen en kleine kinderen en instellingen waaraan we gratis of tegen symbolische prijzen bieden.

Steun voor kunstenaars in Brussel en Wallonië

Meer dan 50% van de geprogrammeerde artiesten komen uit de Federatie Wallonië-Brussel, zowel in de muziek als in de podiumkunsten. We richten ons op opkomende artiesten.

Associatief, professioneel en participatief

Onze associatieve aanpak getuigt van onze betrokkenheid bij de waarden en het project. Eventuele winsten worden volledig geherinvesteerd in het festival, zonder mogelijkheid tot persoonlijke verrijking.

Om onze missie te verwezenlijken, werken wij met een evenwicht tussen betaalde professionele cultuurwerkers en enthousiaste vrijwilligers.

Een sterke artistieke richting

Onze programmering is positief, feestelijk, toegankelijk en veeleisend qua kwaliteit. Wij bieden een verscheidenheid aan vormen en disciplines. LaSemo creëert unieke en gevarieerde op maat gemaakte werelden die een duik in buitengewone universums bieden. Via onze markten en exposanten brengen wij ambachtelijke initiatieven van hoge kwaliteit onder de aandacht.

Ontdekking en nieuwsgierigheid

LaSemo opent zijn deuren om 10.30 uur met enthousiasme om het publiek artistieke ontdekkingen te laten doen. Het publiek komt vroeg en is zeer ontvankelijk. De ontwikkeling van de site is gericht op ontdekking: alle ruimtes zijn zeer populair bij het publiek. De muzikale headliners zijn er om hun publiek uit te breiden en zo mensen uit te nodigen om nieuwe artiesten en vormen van artistieke expressie te ontdekken.

Het artistieke aanbod openstellen voor een nieuw publiek

Elk jaar bestond 1/3 van het publiek uit kinderen, hoofdzakelijk zeer jonge kinderen, die geen toegang hebben tot een kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod in gezinsverband. Uit onze enquête bleek dat de meerderheid van het publiek niet naar andere festivals gaat en 2/3 niet naar een ander muziekfestival.

LaSemo is met zijn specifieke aanbod de perfecte oplossing voor deze behoefte, die niet wordt gedekt door andere exploitanten in de sector of op het grondgebied.

Ontkokering van sectoren door middel van diverse voorstellen

LaSemo biedt een werkelijk inspirerende interdisciplinaire aanpak. Met hetzelfde kaartje, op dezelfde dag, kan het publiek kennismaken met en zich openstellen voor hedendaagse muziekconcerten (en liedjes voor een jong publiek), klassieke muziek, circus, straat-, kermis- en interdisciplinaire voorstellingen, vertellingen, film (zeer korte films), humor, cabaret, entresorts en theater voor een jong publiek. Onze ontkokering biedt het publiek een verrijkende ervaring.

Steun voor interdisciplinaire creatie

Door interdisciplinaire voorstellingen te programmeren in een festival voor het grote publiek, bevordert LaSemo actief de totstandkoming van dergelijke voorstellingen.

Deelname aan de dynamiek van de sectoren

LaSemo is betrokken bij diverse netwerken die bijdragen tot de dynamisering van sectoren en actoren. LaSemo is lid van de FFMWB, Aires Libres, Court Circuit, EFES, ASSPROPRO en Eventchange, en haar deelname aan deze netwerken versterkt haar aanwezigheid en invloed.

Wij vinden dit evenwicht essentieel: aan de ene kant een meer solide structuur en culturele werkers die voor hun werk worden betaald. Anderzijds de rijkdom en gevoeligheid van een team van gepassioneerde vrijwilligers die, door zich in te zetten, hun tijd delen en profiteren van een uitzonderlijke en versterkende opleiding en ervaring.

Wil je op de hoogte blijven
van al het LaSemo nieuws?

WE ZIJN OVERAL! DUS VOLG ONS…